DE BIBLIOTHEEK als ONMISBARE SCHAKEL IN DE LOKALE SAMENLEVING

Was de bibliotheek vroeger een plek waar je boeken leende en weer terugbracht. Inmiddels is de bibliotheek uitgegroeid tot een instelling met een grote verantwoordelijkheid in de lokale samenleving.

HART voor BNM is afgelopen week op werkbezoek geweest en is door de bevlogen directie uitgebreid voorgelicht over de verantwoordelijkheden en taken van de bibliotheek op de gebieden van onderwijs, cultuur, maatschappelijke participatie, welzijn en het tegengaan van laaggeletterdheid en taalachterstand.

De bibliotheek heeft de afgelopen jaren diverse initiatieven uitgerold om taalachterstand en laaggeletterdheid bij kinderen tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld de Voorleesexpres. Afgelopen zomer heeft de wekelijkse zomer-voorleesexpres 30 kinderen per keer getrokken voor activiteiten die draaien om verbeteren van de leesvaardigheid en het ontwikkelen van taalvaardigheid. Met spelletjes wordt het plezier in taal en lezen vergroot.

Maar de bibliotheek heeft ook een belangrijke rol op het gebied van cultuur, informatie en maatschappelijke participatie.
Om mensen zelfredzamer in de digitale wereld en mediawijzer te maken zijn het Digicafe, Digisterker en het Digi&Taalhuis ontwikkeld. Hier worden interactieve lezingen en cursussen georganiseerd, maar ook wordt digi&taal-hulp op maat bij het wekelijkse spreekuur gegeven

De bibliotheek biedt ruimte aan amateurkunstenaars, helpt om de vereenzaming van ouderen tegen te gaan en werkt actief mee aan werkervaringsprojecten voor werklozen. Tevens kunnen mensen aankloppen bij het spreekuur voor schuldhulpverlening en hulp krijgen bij het leren omgaan met de digitale overheid en nog veel meer. De drukbezochte thema ochtenden draaien zoals veel activiteiten op vrijwilligers.

De bibliotheek zal steeds belangrijker worden als schakel in de lokale samenleving. Verplichte overheidstaken laat de gemeente door de bibliotheek uitvoeren. Daarom ook heeft Hart voor BNM de afgelopen 2 jaar in de gemeenteraad actief gestreden voor behoud van de bibliotheek of bibliotheekfuncties in alle kernen, waarbij wij het nog steeds een groot verlies vinden dat de bibliotheek in Breeduit wegbezuinigd is. Juist die locatie in Bussum-Zuid was zeer geschikt om verder uit te bouwen als gemeenschapshuis met activiteiten die nu alleen op de hoofdlocatie plaatsvinden.