HART VOOR BNM STEUNT INITIATIEF BEHOUD VONK

“Sloopplannen gebouw de Vonk voorlopig in de ijskast”, kopte de Bussumse Krant (nu BussumsNieuws) in september 2010.
In dat jaar besloten Burgemeester en Wethouders het pand te laten staan, omdat na onderzoek bleek dat het pand een grote historische waarde voor Bussum had.

Nu, ruim 7 jaar later, staat het pand er sjofel bij. Veel meer dan raamaffiches en de slaapkamer van Sinterklaas heeft het momenteel niet te bieden.

In 2013 was dit al een doorn in het oog van een groep betrokken Bussumers waaronder Kees Flink en Ben de Veth, oud wethouders Ilonka de Lange en Adriaan Branderhorst, leden van de historische kring, architect Theo Fambach, kunstenaarsvereniging Artes en de eigenaar van het naastgelegen Drusius.
Zij stelden een onderzoek in naar de bouwtechnische staat en de mogelijkheden van het pand. Dat leidde tot een voorstel aan de gemeenteraad tot behoud en herstel en het maken van ‘Een culturele en culinaire ontmoetingsplek in het hart van Bussum’, aldus de werkgroep. Zij boden hun voorstel aan aan het college en de gemeenteraad met verzoek om overleg en steun. Maar ondanks herhaalde reminders kwam er van de gemeente geen reactie.

Ondertussen besteedde de Gooi en Eembode regelmatig aandacht aan het plan en gaf uiting aan de zorgen van veel Bussumers over de toekomst van de Vonk. Het gebouw heeft inderdaad historische waarde, is een van de eerste villa’s in het centrum, en een van de laatste die er nog zijn. Het zou jarenlang de markante entree van het centrum via de Nassaulaan vormen en kende allerlei vormen van gebruik. Jarenlang ook maakte kunstenaarsvereniging de Vonk, bekend tot ver buiten de landsgrenzen, gebruik van het pand met spraakmakende activiteiten.

Bussum, met haar culturele erfgoed en haar ambitie geen historische gebouwen meer te slopen liet het enthousiasme van de initiatiefgroep voorbijgaan. Maar de groep is weer in actie gekomen. Samen met een Bussumse ondernemer heeft de groep de gemeente opnieuw gevraagd om samen te zitten, en de mogelijkheden van het pand te bekijken.

Martin van Mechelen, ondernemer in de bouw:
‘Historie is onvervangbaar. Het is absoluut de moeite waard een poging te wagen de Vonk van de ondergang te redden. De gemeente is eigenaar. Die moet wel willen meewerken!”

Theo Fambach, architect: “Er is al zoveel gesloopt in Bussum. De rij waardevolle verdwenen panden is lang genoeg. We beseffen te weinig dat dorpscentra het moeten hebben van sfeer en niet van nog meer winkels. De tijden zijn veranderd. En het zijn juist die panden die de sfeer kunnen vasthouden”.

Kees Flink, medeoprichter van Bussum Natuurlijk Beter:
“De gemeente denkt de Vonk nodig te hebben voor oplossing van verkeersproblemen bij het spoor. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Vonk een goede verkeersoplossing helemaal niet in de weg staat”

Hart voor BNM staat vierkant achter het voorstel om samen de Vonk weer op te pakken. De gemeente is eigenaar van de Vonk. Niets doen vinden we geen optie en een heel slecht gebaar naar burgers, maar ook naar andere eigenaren van panden. Wij vinden dat het overleg met de initiatiefnemers zo snel mogelijk moet worden geopend. We hopen dat de Vonk van de groep ook overslaat naar het gemeentebestuur en er een tweede cultureel podium in Gooise Meren gaat ontstaan, met een culinaire ambitie, in het hart van Bussum. De Vonk verdient een tweede kans.