HART voor BNM WINT HOGER BEROEP IN ZAAK DECLARATIES OUD BURGEMEESTER HEIJMAN

Heijmans

Burgemeester Heijmans bij zijn installatie

Hoogleraar Nyenrode en Leiden prof dr mr Pheijffer krijgt een maatregel opgelegd voor ondeugdelijk onderzoek

Het College van beroep voor het bedrijfsleven heeft het hoger beroep van Hart voor BNM gegrond verklaard en concludeert dat de conclusies van Pheijffer over de rechtmatigheid van de declaraties van Heijman deugdelijke grondslag ontberen. Verder geeft het College aan dat de conclusies berusten op een onverdedigbare en ondeugdelijke opvatting over rechtmatigheid en daarom geen stand kan houden. Ook stelt het College dat Pheijffer heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid van accountants. Pheijjfer krijgt een waarschuwing van het College.

Fractievoorzitter Hart voor BNM Marieke Munneke Smeets: “Deze uitspraak bevestigt wat wij al jaren wisten. Heijman heeft onrechtmatig tienduizenden euro’s gedeclareerd. Geld dat van de inwoners van Bussum was en dat hij heeft mogen houden van de VVD, D66, CDA, GroenLinks en de PvdA, omdat deze accountant een ondeugdelijk onderzoek heeft gedaan.”

Juriste Anja de Rooy-Kolkman: “Het College heeft geoordeeld dat Prof. Pheijffer heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en dat zijn rapport berust op een onverdedigbare en ondeugdelijke opvatting over rechtmatigheid. Kortom: het rapport kan de prullenbak in.”

Het College van beroep voor het bedrijfsleven geeft in een persbericht aan, dat Pheijffer een serieus verwijt treft en dat ze hem daarom een maatregel van een waarschuwing opleggen.

Het is nog niet duidelijk welke impact deze uitspraak heeft voor de andere (forensische) onderzoeken van Pheijffer. Ook is nog niet duidelijk welke consequenties deze uitspraak heeft voor Commissaris van de Koning Remkes die Heijman altijd een hand boven het hoofd heeft gehouden en zonder overleg met de Provinciale Staten van Noord Holland opdracht heeft gegeven tot dit onderzoek van ruim 50.000 euro. Weggegooid gemeenschapgeld blijkt nu.

Het College vernietigt in haar uitspraak ook de uitspraak van de accountantskamer van 20 juni 2016 en daarmee laat het de belangrijkste klachtonderdelen van Hart voor BNM overeind staan:
1. Pheijffer heeft zich niet gehouden aan de scope van zijn onderzoek en heeft dat bovendien niet verantwoord in zijn rapport, waardoor hij in strijd heeft gehandeld met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels.
2. Om de door Heijman onrechtmatig ontvangen vergoedingen recht te praten beroept betrokkene zich ten onrechte op impliciete besluitvorming en beroept zich ten onrechte op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties, waardoor hij niet professioneel, niet objectief, niet integer, niet deskundig en niet zorgvuldig heeft gehandeld en in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels.
3. Betrokkene heeft als juridisch geschoold accountant en onder de vlag van zijn statuur en achtergrond (hoogleraar forensische accountancy), niet op professionele wijze uitvoering gegeven aan zijn onderzoek, de waarheid geweld aangedaan en aangetoond een onjuiste juridische analyse gemaakt, terwijl juist hij vanuit zijn achtergrond en expertise in ieder geval (meer dan) voldoende twijfel moet hebben gehad over de juistheid van zijn analyse en conclusies.

Samenvattend stelt Munneke Smeets: “Heijman fraudeerde, Remkes wist dat, want de wetgeving is heel duidelijk over declaraties van burgemeesters. Remkes huurt met een grote zak geld een hoogleraar in om de fraude recht te praten. De accountantskamer durft kennelijk een autoriteit op het gebied van accountancy niet aan te pakken. Gelukkig heeft het onafhankelijk College van Beroep voor het bedrijfsleven wel gehakt gemaakt van dit onderzoek en durfde zij een hoogleraar die fraude recht praat een waarschuwing op te leggen.”

De hele uitspraak is terug te vinden op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2017:398