Hart voor BNM

Hart voor BNM is nadrukkelijk een pragmatische, betrokken, lokale partij, die opkomt voor de belangen van álle inwoners.

Jongeren, ouderen, gezinnen, ondernemers, ZZP’ers; iedereen die hier graag woont en werkt en betrokken is bij wat er in zijn omgeving gebeurt. Wij vinden het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Inwoners zijn tenslotte de experts in hun eigen leefomgeving.

Om onze rol als volksvertegenwoordigers te kunnen invullen is het van belang dat wij actief zijn, goed luisteren, bereikbaar en toegankelijk zijn en de focus op de inhoud hebben. Met deze eigenschappen creëren wij binnen Hart voor BNM, maar ook in onze gemeente, een cultuur waarbij samenwerken, openheid en respect de boventoon voeren.

Hart voor BNM vertegenwoordigt geen religieuze, ideologische of anderszins dogmatische grondslagen. Wij willen pragmatisch zijn, oplossingsgericht. Iedereen die de ander met respect bejegent, de principiële vrijheid van meningsuiting omarmt en democratisch genomen besluiten accepteert is welkom bij Hart voor BNM.

Als politieke partij wil Hart voor BNM zich positief onderscheiden met maar één enkel belang: dat van de inwoners van Bussum, Naarden, Muiden en Muidenberg binnen Gooise Meren. Betrokken en Actief.

Coalitie 2018-2022

Sinds de verkiezingen van 2018 maakt onze partij deel uit van de coalitie van Gooise Meren, samen met VVD, GroenLinks en D66. We zijn er trots op dat we in het coalitieakkoord veel punten uit ons verkiezingsprogramma hebben laten terugkomen. Onze wethouder Marieke Munneke-Smeets is binnen het college van B&W onder andere verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Parkeren.

Lid worden of doneren?

“Hart voor Bussum, Naarden en Muiden/Muiderberg (Hart voor BNM) is een politieke partij die groeit en in ontwikkeling is. We zoeken actieve leden die zich willen inzetten voor de lokale gemeenschappen in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg.

Meld je aan als lid bij Hart voor BNM via info@hartvoorBNM.nl of via deze pagina

Lidmaatschap kost €25 per jaar.

We zoeken ook donateurs en sponsors. Omdat we een onafhankelijke politieke partij zijn en dus niet vanuit een landelijke partij gefi nancierd worden, zijn we afhankelijk van donaties en sponsoring. (NL29INGB 0006526919).

info@hartvoorbnm.nl