NIEUW-CRUYSBERGEN: WONEN IN EEN NATUURGEBIED…EEN SPROOKJE OF TOCH NIET

Dit voorjaar zijn de eerste bewoners op Nieuw Cruysbergen gekomen. Het oude MOB-terrein op de Nieuwe ‘s Gravelandseweg is bebouwd met 50 woningen en appartementen. Wonen in de natuur, hoe mooi klinkt dat.
Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe bewoners alles behalve gelukkig zijn.

Een kleine opsomming:
* bij oplevering bleken een grote hoeveelheid fouten in de bouw
* een hoog hek met prikkeldraad wat volgens bestemmingsplan 8 meter te dicht op de huizen staat
* huizen en tuin lager gebouwd dan omliggende openbare grond, waardoor bij regen het water afloopt naar het huis.
* Bouwafval en zand dat door het hele gebied ligt.
* Groenafval: dode bomen, takken etc. liggen door het hele gebied,

Een bewoner geeft treffend aan: “We komen niet in een natuurgebied, maar in een groene vuilnisbelt te wonen.”

En daar zit hem nu exact de kern van de discussie tussen de gemeente en Goois Natuurreservaat (GNR). Een discussie die inmiddels al ruim 4 jaar duurt.
Nieuw Cruysbergen kent een gedeelte dat teruggegeven wordt aan de natuur. Op dit deel stonden oude panden en was de grond vervuild. Dat is allemaal weggehaald, maar een braakliggend terrein is overgebleven en dat heeft niks met natuur te maken.

De nieuwe beplanting, bomen etc. om het gebied tot natuur te maken is een taak van de gemeente, maar die is er nog niet mee begonnen. GNR wil daarna tegen betaling het beheer van dat gedeelte overnemen.

Op het oostelijk gedeelte gaat het om het groen tussen de huizen. GNR heeft 4 jaar geleden duidelijk gezegd: “Wij zijn geen plantsoenendienst, maar een natuurbeheerorganisatie.”

De kopers/bewoners hebben ruim 300.000 euro in moeten brengen voor onderhoud van het groen tussen hun huizen.
Echter dit groen is nog niet aangelegd danwel de gekapte bomen en het groenafval zijn niet afgevoerd en het gebied is niet opgeschoond. Ook bouwafval ligt er nog.

Inmiddels zijn de bewoners vele gesprekken met de gemeente verder, maar het schiet niet op. Hart voor BNM heeft gisteren het voorstel gedaan aan de gemeenteraad om opnieuw, net als 1,5 jaar geleden, met een delegatie uit de raad, het college, ambtenaren en bewoners om tafel te gaan zitten om dit dossier vlot te trekken. Ook hebben we hierover een motie voorgelegd: we willen dat wethouder Boland de gemeenteraad actief informeert over het plan van aanpak, de planning voor het herstel van de natuur en de raad actief informeert over de voortgang van de gesprekken met GNR.
Wethouder Boland (D66) vindt dit niet nodig, want volgens hem zijn de meerderheid van de kopers tevreden en lost de gemeente de problemen op.
Bijzonder hoe een wethouder gezien alle correspondentie, alle gesprekken met bewoners en de inmiddels opgestarte juridische procedure tegen de gemeente het idee heeft dat het goed gaat…