Het nieuwe cultureel centrum van Naarden ‘DE MESS’: Door de gemeenschap voor de gemeenschap

Het succes van de Mess is het resultaat van de kracht en saamhorigheid van een gemeenschap. Van onderaf is het initiatief voor een cultureel centrum met hard werken tot bloei gekomen en nu is het een prachtige aanwinst voor onze gemeente.

De Mess ligt in Naarden-Vesting tussen het Adriaan Dortsmanplein en het Promersplein in. Het gebouw dateert uit 1880 en het was een officiersmess, een kantine die tientallen jaren gezelligheid voor dienstplichtigen bood.

Een groep initiatiefnemers, waaronder Aya de Lange en Frans Muthert vonden de Mess een geschikte plek voor een cultureel centrum. Al vier jaar geleden vonden de eerste gesprekken plaats. Toen het eigendom van de Mess van de Rijksgebouwendienst overging naar de NMO (Nationale Monumenten Organisatie) en de initiatiefnemers in contact kwamen met de uitvoeringsinstantie SMB (Stichting Monumenten Bezit) kwam de ontwikkeling in een stroomversnelling.
De SMB was enthousiast en wilde meewerken aan het plan om iets terug te doen voor de gemeenschap en er ontstond een ‘bloeiende samenwerking.’ Vanuit een klein groep initiatiefnemers groeide de betrokkenheid uit tot ruim veertig mensen die belangeloos hebben meegewerkt aan het verbouwen en aankleden van de Mess. Bedrijven hebben materialen gesponsord en veel vrijwilligers hebben hun kostbare tijd in het project gestoken.

“In juli werd het pand casco opgeleverd. We hebben met tientallen vrijwilligers keihard gewerkt om alles af te krijgen. Eritrese vluchtelingen hebben geholpen bij het schilderen. De verbouwing is gecoördineerd door Frank Marks en die heeft dat fantastisch gedaan,” vertelt Frans Muthert.
Johan Hogenboom voegt eraan toe, dat de motor achter dit project de gemeenschap is. “We willen iets moois doen voor de gemeenschap. We willen een plek creëren waar ook artiesten echt welkom zijn. Veel kleine theaters verdwijnen en wij willen laten zien dat het kan, als geld maar niet de motor is, maar de gemeenschap en cultuur.”
“De benefietavond in Spant op 8 september was een groot succes. Veel artiesten hebben zich belangeloos ingezet om voor de Mess een goede opbrengst te realiseren. We zijn ook trots op de indrukwekkende speellijst die we al hebben voor het najaar.”

De Mess draait volledig zonder subsidie en staat daarmee in schril contrast tot de grote commerciële theaters die honderdduizenden euro’s aan gemeentelijke subsidies krijgen.
“En het allerbelangrijkste,” voegt Johan Hogenboom eraan toe: “Wij blijven respectvol omgaan met de artiesten. Bij ons kunnen ze hun geld verdienen en worden ze niet geconfronteerd met allerlei extra administratie en andere kosten die grote theaters de artiest en het publiek rekenen.”

De Mess wil ook iets doen voor een jonger publiek. Elke laatste vrijdag van de maand is er standup-comedy en er wordt actief gekeken in de programmering om meer te doen voor deze doelgroep.

Het succes van de Mess is te verklaren: de juiste combinatie van doortastende mensen met de juiste expertise en de netwerken, het grote gevoel van saamhorigheid en de drang om dit samen te realiseren breidde zich als een olievlek uit en werkte besmettelijk.
De gemeente kan trots zijn op de realisatie van dit burgerinitiatief: door de gemeenschap voor de gemeenschap.