ONTSNAPT GOOISE MEREN TOCH NOG AAN FUSIEDRIFT PROVINCIE NOORD HOLLAND?

Als de gemeenteraad van Weesp in de raadsvergadering eensluidend stemt als vanavond dan is dat positief nieuws voor de gemeente Gooise Meren. 
Hart voor BNM is voor een kleinschalig lokaal bestuur: een krachtig bestuur met korte lijntjes naar de inwoners.
De fusie tussen Bussum, Muiden en Naarden heeft veel tijd en energie gekost voor bijvoorbeeld harmonisaties van beleid, verbetering van de dienstverlening, delen van kennis en het reorganiseren van de ambtelijke organisatie.

Het is nu tijd om de grote vraagstukken op het gebied van (sociale) woningbouw, duurzaamheid en zorg aan te pakken. Het is tijd om eigen beleid en keuzes te maken. Het is tijd om alle energie in Gooise Meren te steken en te werken aan een slagvaardige en betrouwbare gemeente. Laten we hopen dat we nu de rust en tijd hiervoor krijgen en de provinciale fusiedrift aan ons voorbij gaat.

https://www.parool.nl/amsterdam/meerderheid-fracties-weesp-wil-fusie-met-amsterdam~a4526344/