PERSPECTIEF GOOISE MEREN 2018-II DIENSTVERLENING en INFORMATIEVOORZIENING

Hart voor BNM ziet nog veel verbetermogelijkheden voor de dienstverlening en de informatievoorziening. Het afgelopen jaar hebben we meermaals geteld hoeveel wachtenden er bij burgerzaken waren op de maandagochtend (inloopochtend) en daar vragen over gesteld aan het College. Hoewel wij alle begrip hadden voor de lastige situatie met de fusie en de verbouwing van het gemeentehuis van Bussum, zijn we verheugd dat wethouder Franx tot de zomervakantie twee extra inloopochtenden heeft ingesteld. We hebben hem hier gisteravond mee gecomplimenteerd.

Waar we wel nog inzet van het college voor hebben gevraagd is om de digitale archieven (oude gemeentewebsites) van Bussum, Naarden en Muiden weer toegankelijk te maken, omdat veel dossiers al lange tijd lopen en die informatie nu niet toegankelijk meer is.
Tevens willen we graag de toegankelijkheid van de huidige gemeentelijke website verbeterd zien. Wethouder Franx heeft toegezegd deze punten op te pakken.