PERSPECTIEF GOOISE MEREN 2018-III KADERPLAN VERKEER CENTRUM (BUSSUM)

Afgelopen jaar was er veel interesse voor het kaderplan verkeer centrum Bussum (KVC). Ondernemers, bewoners en de buurtpreventievereniging hebben meegepraat. Iedereen was unaniem: geen verkeerscirculatieplan zoals in Hilversum, maar wel zo snel mogelijk een KVC. Inmiddels zijn we al weer maanden verder. Gelukkig stagneert er volgens het college niks, maar hier wachten we toch al erg lang op… en de tijd begint te dringen. Er wordt een parkeerbeleid gemaakt, er worden grote ontwikkelingen in het centrum verwacht zoals met Scapino en met Mariënburg en ook bij Bensdorp wordt nu gestart met bouwen. Dit vraagt om een integrale aanpak van een verkeersplan. Dit verkeersplan is nodig om alle ontwikkelingen in het centrum goed op elkaar af te stemmen.

Hart voor BNM heeft weer bij het college aangedrongen om haast te maken met de ontwikkeling van dit KVC en vooral het schetsontwerp voor het verkeerscirculatieplan (de centrumring) in de prullenbak te gooien. Bussum wil geen Hilversum worden. Het centrum van Bussum moet bereikbaar blijven vanuit alle wijken en nog meer verkeer over de Generaal de la Reijlaan, Brinklaan, Landstraat en Kerkstraat en Herenstraat vanwege een centrumring kan echt niet.