PERSPECTIEF GOOISE MEREN 2018 -V VERHUIZING EMMASCHOOL in 2018 … 2019 …of 2020

Al 20 jaar vraagt de Emmaschool om een nieuw schoolgebouw. Sinds 2012 zijn er concrete plannen voor de verhuizing van de Emmaschool naar het oude schoolgebouw op het Lomanplein. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en de belofte van het college van B&W dat de Emmaschool in de zomer 2018 zal verhuizen wordt steeds minder haalbaar. Er loopt nog een Raad van State zaak, dan een traject voor een omgevingsvergunning en dan hebben we nog allerlei andere zaken die de verhuizing zullen vertragen, zoals het behoud van de rode beuk.
Hart voor BNM vraagt al sinds 2012 om een ander plan: een nieuwe school op de hoofdlocatie (Verlengde Fortlaan) of op de Slochterenlaan. Als één van die locaties toen was gekozen had de school er al gestaan.

Hart voor BNM wil voor de Emmaschool een duurzaam, energieneutraal schoolgebouw met een gezond leer- en leefklimaat. Echter het college is niet van plan het oude gebouw op het Lomanplein te verduurzamen en daar heeft Hart voor BNM wethouder Boland (D66) op aan gesproken:
“De Emmaschool zal bij verhuizing naar het Lomanplein in een energieslurpend pand komen met een ongezond leerklimaat, omdat het gebouw geen thermische schil heeft, geen vloerkoeling danwel vloerverwarming kent en niet goed geïsoleerd is. Hart van BNM is van mening dat als we kinderen beperken in het buiten spelen (volgens het bestemmingsplan) we het dan wel moeten doen in een pand wat gekoeld in de zomer danwel goed verwarmd in de winter kan worden. Zeker met de huidige temperaturen is het onverantwoord dat kinderen in een te warm gebouw verplicht binnen moeten blijven.

Als het college geen duurzaamheidsmaatregelen neemt in het belang van een goed leer- en leefklimaat zal Hart voor BNM na de zomer met een motie komen.