HET SPROOKJE GOOISE MEREN

Algemene Beschouwingen 21 JUNI 2017
leeswaarschuwing: lees tot het einde

Deze algemene beschouwingen kijken vooruit op 2018. Het jaar waarin we weer naar de verkiezingen gaan voor een nieuwe gemeenteraad en een nieuw gemeentebestuur. Het perspectief op 2018, vormgegeven in de perspectiefnota, is beleidsarm. Er liggen nog te veel taken die afgerond moeten worden, maar het college wil ook niet over haar graf regeren.
Op 21 maart 2018 staan anderen aan het roer.

Gooise Meren is verenigd in diversiteit: zand en water, Gooi en Vecht, vestingsteden en een verstedelijkt dorp, ingebed tussen snelweg en water en doorsneden door een spoorlijn. Gooise Meren is een uitdagende gemeente. Inwoners zijn experts over hun leefomgeving en de betrokkenheid is groot.

Gooise Meren heeft alle ingrediënten voor de mooiste gemeente van Nederland, waar de tevredenheid overheerst en men in harmonie harmoniseert.
De ambtelijke organsatie, college van B&W en de gemeenteraad zien de inwoner als klant en luisteren, faciliteren en maken eerlijk en begrijpelijk beleid. De gemeenteraad functioneert als een eenheid en durft kaders te stellen, het volk te vertegenwoordigen en te controleren. Ieder raadslid en collegelid stelt het algemene belang boven het kernenbelang

De belangrijkste harmonisaties zijn klaar. We hebben een daadkrachtige economische visie. De werkgelegenheid en het toerisme nemen toe, de winkelleegstand neemt af. Bussum blijft goed bereikbaar, de centrumring is van tafel. Op het Scapinoterrein is een start gemaakt met de bouw van appartementen voor ouderen en jongeren omringd door groen. Voor de Vestingen Muiden en Naarden zijn Europese subsidieaanvragen gedaan voor investeringen in betere bereikbaarheid voor toeristen en meer parkeergelegenheid.
De bouw van sociale huurwoningen heeft voorrang gekregen om de lange wachtlijsten terug te dringen. Het parkeerbeleid is op een eerlijke en begrijpelijke wijze geharmoniseerd: de lusten en lasten zijn eerlijk verdeeld.

De leefbaarheid in de wijken wordt gerespecteerd bij uitbreidings-aanvragen voor pretpark, industrie of detailhandel.
De lobby voor goede busverbindingen en treinverbindingen van de kernen is succesvol geweest bij de Provincie Noord-Holland en ProRail.
Naar de omwonenden van de spoorlijn is goed geluisterd bij de herinrichting van de overgangen en de straten.
De grote achterstand bij het benoemen van gemeentelijke monumenten in Bussum en Muiden is weggewerkt en Klooster Mariënburg is eindelijk beschermd tegen sloop.
Initiatieven voor duurzaamheid en zorg voor elkaar zoals de Broedplaats en Soupurbe worden actief ondersteund. Op de gemeentewerf in Bussum worden een stadskwekerij en tiny houses gerealiseerd.
Het project op de Keverdijk in Naarden is eindelijk na drie jaar stilstand vlotgetrokken en wordt afgerond. De burgerparticipatie was hierin een groot succes. De kennis en kunde van inwoners wordt gemeentebreed ingezet.

Met het geld dat niet verloren is gegaan bij de brug Oud-Blaricummerweg, de herinrichting van de oversteek op de Brinklaan en de Stichting Goois Erfgoed is de bibliotheek in alle kernen weer enkele jaren gered.

De Krijgsman wordt één van de duurzaamste wijken van Nederland. De gemeente en KNSF-vastgoed ronden in goed overleg het project af.
Op de thuiszorg en jeugdzorg is géén geld overgehouden, omdat de mensen die hulp echt nodig hebben, niet gekort zijn.
Dienstverlening en burgerparticipatie hebben de hoogste prioriteit in Gooise Meren.
Er is een harde lobby gevoerd naar de Provincie Noord Holland en Gooise Meren is uit de arhiprocedure gehaald om eerst orde op zaken te stellen in de eigen, net gefuseerde, gemeente.

IS DIT TOEKOMSTMUZIEK?
Met een daadkrachtig college van B&W en een gemeenteraad die kaders durft te stellen, het volk van de héle gemeente vertegenwoordigt en durft te controleren wordt dit de toekomst. Het vraagt inzet, focus en het nemen van verantwoordelijkheid. HART voor BNM IS ER KLAAR VOOR.