Fractie

1. Marieke le Noble-Visser (fractievoorzitter)
Marieke le Noble-Visser, kandidaat Hart voor BNM

Marieke le Noble-Visser

FMarieke le Noble-Visser (1975) is getrouwd en moeder van twee kinderen. In het dagelijks leven werkt zij als vastgoedondernemer en freelancer.

Sinds 2017 is zij actief in de lokale politiek. Ze houdt zich bezig met financiën (begroting, subsidies, OZB-tarief etc.), ruimtelijke ordening en inrichting openbare ruimte, parkeren, beschermd dorpsgezicht en monumenten, economie, toerisme, verkeer, huisvesting (sociale woningbouw en huisvesting asielzoekers/ statushouders) en zij is het aanspreekpunt voor de kernen Naarden en Bussum.

Voor contact: m.lenoble@raadgooisemeren.nl

2. Barbro van der Ham

Barbro van der Ham (1974) is samenwonend en moeder van vier kinderen. In het dagelijks leven is ze zelfstandig ondernemer en is ze actief als bestuurder bij het KWF en Slow Food.  Ze werkt als vrijwilliger bij Versa en is actief binnen de Groenteclub en de Groentebar.

Sinds 2011 is ze actief in de politiek als steunfractielid en in de periode van 2014 – 2016 was ze raadslid. Barbro houdt zich bezig met duurzaamheid, groen, het sociaal domein (jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg etc.), onderwijs en cultuur. Barbro is het aanspreekpunt voor de kernen Muiden, Muiderberg en Bussum.

Voor contact: b.vanderham@raadgooisemeren.nl

3. Nico Schimmel
Nico Schimmel, kandidaat Hart voor BNM

Nico Schimmel

Nico Schimmel (1962) is getrouwd en heeft 2 dochters. Hij is directeur bij de Gooise Muziekschool, en actief in het verenigingsleven van Gooise Meren.

Sinds 2017 is hij actief in de lokale politiek. Nico houdt zich bezig met het regionale samenwerking, sociaal domein (jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg etc.), onderwijs en cultuur. Nico is het aanspreekpunt voor Muiden, Muiderberg en Bussum.

Voor contact: n.schimmel@raadgooisemeren.nl

4. Richard de Rooy

5-Richard-de-Rooy

Richard de Rooy (1954) is getrouwd en vader van vier kinderen. In het dagelijks leven bekleedt hij als jurist diverse bestuursfuncties in vennootschappen. Sinds 2014 is hij actief in de politiek. Richard houdt zich bezig met financiën (begroting, subsidies, OZB-tarief etc.), ruimtelijke ordening en inrichting openbare ruimte, parkeren, beschermd dorpsgezicht, economie, toerisme, verkeer, huisvesting (sociale woningbouw en huisvesting asielzoekers/ statushouders). Richard is het aanspreekpunt voor de kern Bussum.

Voor contact: r.derooy@raadgooisemeren.nl