WAT WILLEN DE INWONERS VAN BUSSUM, MUIDEN, MUIDERBERG EN NAARDEN?

De keuze wel of niet fuseren met Weesp gaat over de volgende vraag:

1. FUSIE met WEESP, d.w.z. veel tijd en geld besteden aan fusievoorbereidingen, harmoniseren van beleid en verordeningen, samengaan van twee ambtelijke organisaties, extra kosten voor verkiezingen, opnieuw verbouwen gemeentehuis, dure regelingen voor vertrekkende ambtenaren, tijd om kennis op peil te brengen binnen de hele organisatie en tijd om de stabiliteit en rust te brengen in het college, de gemeenteraad en de ambteklijke organisatie.

2. GEEN FUSIE met WEESP, d.w.z. veel tijd en geld besteden aan het maken van nieuw beleid voor de gemeente, zoals een economische visie, parkeerbeleid, uitwerking vestingvisies van Naarden en Muiden, de centrumvisie van Bussum eindelijk uitvoeren, voorzieningen op peil krijgen en houden, investeren in sociale huurwoningen, meer aandacht voor het sociaal domein en het jeugdbeleid en nog veel meer.

WAT ZOU U KIEZEN?

Fuseren kost tijd en geld.
De fusie Bussum, Muiden/Muiderberg en Naarden is nog niet afgerond. We zijn nog steeds vol op aan het harmoniseren. Nieuw beleid maken daar hebben we geen tijd voor en de ambtelijke organisatie werkt keihard, maar moet roeien met de riemen die ze hebben en voordat dat op orde is, gaat er veel tijd overheen.
De bestuurskracht van Gooise Meren is nog niet te meten, omdat we net gefuseerd zijn.

Door onze gemeente Gooise Meren een nieuwe fusie op te leggen, zal er opnieuw jaren van stilstand komen, geen ruimte, tijd en geld voor nieuw beleid of voor de aanpak van dossiers die al zo lang liggen, zoals het bouwen van sociale huurwoningen, het aanpakken van het centrum van Bussum etc.

Hart voor BNM wil eerst de gemeente Gooise Meren op orde krijgen en pas als dat het geval is bekijken of het nodig en wenselijk is om nogmaals te fuseren. Maar eerst moet de bevolking zich uit kunnen spreken. Draagvlak voor een volgende fusie is essentieel in het proces. Als dat er niet is en een fusie wordt opgelegd, zoals de Provincie Noord Holland nu wil met VVD-Commissaris van de Koning Remkes, dan tast dat het vertrouwen in de politiek aan…

https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/politiek/81451/gooise-meren-hakt-half-september-knoop-door-over-weesp?redir

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/September_2017/Tussenbalans_gemeentelijke_herindeling_Gooi_en_Vechtstreek